Logo MYBRIDGE

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Mybridge Sp. z o.o. z siedzibą w 58-200 Dzierżoniów, ul.Szafirowa 6 , adres e-mail: info@mybridge.pl, nr telefonu: +48 74 884 11 61.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych: info@mybridge.pl

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przedłożenia Państwu ofert współpracy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia Państwu oferty współpracy, a w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, dane będą przetwarzane również w celu wysyłki treści marketingowych lub telefonicznego skontaktowania Państwa przez naszą firmę.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Podstawą prawną przetwarzania danych są zgoda na przetwarzanie danych osobowych, prawnie uzasadnione interesy spółki Mybridge sp. z o.o. polegające na realizacji działań marketingowych dotyczących spółek z grupy Mybridge.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podmioty z Grupy Mybridge, a współpracujące z naszą spółką oraz podmioty spoza Grupy Mybridge, a świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, logistyczne, które wspierają nas w naszej działalności. Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z przedkładaniem ofert współpracy lub realizowania celów marketingowych.

W przypadku wycofania danej zgody Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedawnienia roszczeń. Za wycofanie zgody uznajemy również brak zainteresowania naszą ofertą.

Przysługuje Państwu prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: info@mybridge.pl lub drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 74 884 11 61 oraz pisemnie lub osobiście w naszych oddziałach;

– cofnięcia zgody, która nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych działań.

Polityka Cookies

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie“, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych ze strony internetowej i usług internetowych wiąże się z operatorem strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczkaInternet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/plGoogle Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują ADO. Portal podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)Treści i materiały zamieszczane w Portalu, oraz Portal jako całość, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia ADO kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Portalu, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Portalu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu,określonym w Prawie autorskim.Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Portalu w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw ADO i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez ADOstosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym. ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez ADO nie mogą naruszać praw użytkownika.

Pozostałe informacje

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie ADO powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu. Użytkowników Portalu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Portalu.